Елки от 2 до 3 м

Елки до 1 м            Елки от 1 до 1,5 м            Елки от 1,6 до 2 м